fbpx

Застереження щодо участі у кампанії Girl2Leader Ukraine 

  • Організатор кампанії Girl2Leader Ukraine не несе відповідальності за:
  • надання учасницями кампанії Girl2Leader Ukraine недостовірних, некоректних чи неповних даних про себе;
  • використання невласних матеріалів та порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності. Відповідальність за дотримання авторських і суміжних прав на роботу, яка бере участь у кампанії, несе учасниця, яка надіслала цю роботу. Учасниця гарантує наявність у неї виключних авторських і суміжних прав на матеріали, надісланих для участі у кампанії.
  • Передача права на використання і поширення матеріалів, наданих для участі у кампанії неповнолітніми учасницями, здійснюється з урахуванням положень статті 32 Цивільного кодексу України.
  • Взявши участь у кампанії, учасниці (або їх законні представники) надають свою згоду на:
   • обробку Організатором кампанії Girl2Leader Ukraine  особистої інформації (персональних даних), що міститься на веб – сторінках учасниць в соціальних мережах та надісланих матеріалах на адресу (сторінку, веб-сайт, пошту) Організатора кампанії. Персональні дані, на обробку яких надано  згоду, можуть бути передані третім особам у випадках, передбачених законодавством. Передача персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством, здійснюється за погодженням із учасницею або її законним представником до досягнення нею повної цивільної дієздатності;
   • на зйомку учасниці та використання її зображення на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання її фотографічного зображення та відеозапису з її участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів, а також на публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів, телевізійних та інших передач з її зображенням, відеозаписів з її участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження в тому числі в рамках кампанії Girl2Leader Ukraine. При цьому використання зображення та відеозапису за участю учасниці, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів з її зображенням та відеозаписів з її участю є безоплатним та учасниця зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів, в тому числі в рамках кампанії Girl2Leader Ukraine.

   Не приймаються до участі у кампанії:

   • матеріали, що ображають гідність і почуття інших людей, що не відповідають тематиці кампанії Girl2Leader Ukraine;
   • матеріали, які несуть у будь-якій формі заклики до насильницького захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і порушення цілісності України, пропаганду війни, інформацію, яка збуджує соціальну, расову, національну чи релігійну ненависть і ворожнечу.
  • Організатор кампанії Girl2Leader Ukraine залишає за собою право відмовити в участі в кампанії особі, що невірно, неповністю або нерозбірливо надала інформацію, що є обов’язковою для участі у кампанії, та/або не виконала інших вимог кампанії Girl2Leader Ukraine, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця кампанії будь-якої компенсації.
  • Організатор кампанії не є політичною партією, здійснення рекламних акцій кампанії Girl2Leader Ukraine не є політичною рекламою або передвиборною агітацією.
  • Організатор кампанії Girl2Leader Ukraine має право просити учасниць надати додаткові документи/інформацію, які є обов’язковими для участі неповнолітніх громадян України в кампанії Girl2Leader Ukraine  згідно чинного законодавства України.
  • Результати кампанії Girl2Leader Ukraine є остаточними і оскарженню не підлягають.