fbpx

Girl2Leader Ukraine 2018 Participants

1У-Вавшкевич

Anastasiia Vavshkevych

20 y.o., Lviv oblast

2У-Вітюк

Nataliia Vitiuk

21 y.o., Vinnytsya oblast

3У-Вознюк

Iryna Vozniuk

18 y.o., Boryspil

4У-Воропай

Olha Voropai

21 y.o., Kyiv

5У-Гаврилаш

Kateryna Havrylash

18 y.o., Chernivtsi

6У-Гайдай

Kristina Haidai

18 y.o., Kharkiv

7У-Герега

Maryna Hereha

17 y.o., Zhytomyr

8У-Голопьорова

Alina Holopiorova

19 y.o., Donetsk oblast

9У-Грановська

Anastasiia Hranovska

17 y.o., Dnipropetrovska oblast

10У-Дергун

Natalia Derhun

18 y.o., Kherson oblast

11У-Дорош

Kateryna Dorosh

14 y.o., Kyiv

12У-Кирющенко

Kateryna Kyriushchenko

15 y.o., Odesa

13У-Котельникова

Tetiana Kotelnykova

18 y.o., Zaporizhzhia

14У-Крупій

Anastasiia Krupii

19 y.o., Kyiv

15У-Курило

Maryna Kuryloа

20 y.o., Donetsk oblast

16У-Лукіна

Oleksandra Lukina

16 y.o., Kyiv

17У-Любанська

Dasha Liubanska

18 y.o., Vinnytsya oblast

18У-Маркова

Yuliia Markova

19 y.o., Mykolaiv

19У-Маряхіна

Ielyzaveta Mariakhina

14 y.o., Kyiv

20У-Мельник

Iana Melnyk

17 y.o., Lviv oblast

21У-Москалець

Yuliia Moskalets

19 y.o., Bila Tserkva

22У-Нечипоренко

Oksana Nechyporenko

22 y.o., Kyiv

23У-Павлюк

Sofiia Pavliuk

16 y.o., Kyiv

24У-Паламарчук

Kateryna Palamarchuk

19 y.o., Poltava

25У-Перевертень

Anastasiia Pereverten

16 y.o., Kyiv

26У-Приліпко

Viktoriia Prylipko

19 y.o., Kyiv

27У-Процишин

Iryna Protsyshyn

18 y.o., Ternopil oblast

28У-Рудік

Serafima Rudik

18 y.o., Vinnytsya oblast

29У-Саяпіна

Mariia Saiapina

15 y.o., Kyiv

30У-Скачкова

Viktoriia Skachkova

19 y.o., Bila Tserkva

31У-Ульяночкіна

Yuliia Ulianochkina

16 y.o., Kyiv

32У-Черненко

Oleksandra Chernenko

15 y.o., Kyiv

33У-Чиріна

Valeriia Chyrina

19 y.o., Kharkiv

34У-Чіома

Vira Chioma Esta

17 y.o., Vinnytsya

35У-Чолій

Anastasiia Cholii

19 y.o., Ivano-Frankivsk

36У-Штогріна

Iryna Shtohrina

16 y.o., Khmelnytskyi oblast

37У-Шуляк

Daria Shuliak

17 y.o., Kyiv